6 lipca 2021

Czyszczenie rynny

Rynny powinno się przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku kontrolować pod kątem drożności, szczelności i mocowania. Nieudrożniony system rynnowy, montowany przy ścianie zewnętrznej stwarza większe ryzyko jej […]
6 lipca 2021

Gutter cleaning

Gutters should be checked at least twice a year for patency, tightness and fixing. An unobstructed gutter system installed next to an external wall poses a […]
6 lipca 2021

Очищення жолобів

Жолоби слід перевіряти не рідше двох разів на рік на прохідність, герметичність та фіксацію. Безперешкодна водостічна система, встановлена біля зовнішньої стіни, створює більший ризик її вогкості. […]
6 lipca 2021

Очистка водосточных желобов

Желоба следует проверять не реже двух раз в год на проходимость, герметичность и крепление. Беспрепятственная водосточная система, установленная рядом с наружной стеной, представляет больший риск ее […]
25 czerwca 2021

Забитые желоба

Водосточные желоба выполняют важные функции на крыше. Они отвечают за эффективный отвод дождевой воды с крыши, защиту фасада и стен от воды. Поэтому, независимо от того, […]
25 czerwca 2021

Clogged gutters

Gutters play important functions on the roof. They are responsible for the efficient drainage of rainwater from the roof, protection of the facade and walls against […]
25 czerwca 2021

Zapchane rynny

Rynny pełnią na dachu ważne funkcje. Odpowiadają za sprawne odprowadzanie wody deszczowej z dachu, ochronę elewacji i ścian przed działaniem wody. Dlatego niezależnie od tego czy […]
25 czerwca 2021

Забиті жолоби

Жолоби відіграють важливу функцію на даху. Вони відповідають за ефективний відведення дощової води з даху, захист фасаду та стін від води. Тому, незалежно від того, чи […]
23 czerwca 2021

Filtry do rynien

Filtr do rynien Optimum – zapobiega zatkaniu się rynny przez liście, mech, gałązki i wszelkie inne zanieczyszczenia. Filtr pozwala na przepływ wody, a jednocześnie zatrzymuje wszelkie […]
gdpr-image
Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na naszą Politykę dotycząca plików cookie.
Więcej informacji